ModuleOnderwijslogistiek: de basis

Onderwijslogistiek: een veel omvattend begrip, waar onderwijsinstellingen op verschillende manieren grip op proberen te krijgen. Vaak met wisselende successen, doordat men uitgangspunten formuleert vanuit de bedrijfsvoering. Het gevolg is dat niet het totale plaatje geschetst wordt. Om het totale plaatje te kunnen schetsen dient men terug te gaan naar de basis van het onderwijs, namelijk de student. De student is de belangrijkste consument van een onderwijsinstelling.

Tijdens deze 2-daagse training maak je kennis met de gehele onderwijslogistieke keten, ken je nut en noodzaak van keten denken en kan je dat vertalen naar de praktijk.

Inschrijven
003-mortarboard

ModuleProces- en kwaliteitsmanagement

De student stelt steeds hogere eisen aan zijn lesrooster. Daarvoor is het noodzakelijk om de processen binnen de onderwijs logistieke keten goed op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van deze processen te monitoren en continue te verbeteren. Maar wat is een proces precies? En hoe breng je dat in kaart? En hoe beheers je vervolgens de verschillende onderdelen in dat proces? Als je deze informatie inzichtelijk hebt, kan je je bezig gaan houden met kwaliteitsmanagement.

Tijdens deze 2-daagse training maak je kennis met proces- en kwaliteitsmanagement, jouw rol als onderwijsplanner binnen deze processen en geven wij je handvatten om te kijken naar processen en kwaliteit binnen je eigen onderwijsinstelling.

Inschrijven
004-innovation

ModulePersoonlijke Effectiviteit in onderwijslogistiek

In de laatste jaren en zeker ook de komende decennia zijn er veel veranderingen in het vakgebied onderwijslogistiek. Nieuwe technologie en ICT maakt meer geïntegreerde processen mogelijk. Hierdoor zal standaardwerk, zoals we dat gewend waren, steeds meer gaan verdwijnen. De rol van medewerkers binnen onderwijslogistiek zien we steeds meer verschuiven van registreren naar regisseren.

Daarnaast is er, met name in het plan- en roosterproces, al snel sprake van verspillingen, denk bijvoorbeeld aan lesgegevens welke te laat worden aangeleverd, verkeerd ingevulde formulieren, het wachten op feedback of leegstaande lokalen.

Tijdens deze 2-daagse ontdek je welke invloed jij kunt uitoefenen op de onderwijslogistieke keten, hoe je jouw eigen invloed kunt uitbreiden en nemen we je mee in de basisprincipes van LEAN.

Inschrijven
005-target

ModuleManagementinformatie

Deze module is binnenkort beschikbaar.

002-organization

ModuleExcel voor planners

Deze module is binnenkort beschikbaar.